Uit enquête van bpost bank blijkt dat 6 Belgen op 10 bereid zijn van bank te veranderen indien ze betere rentetarieven kunnen bekomen

De Belgische spaarder gaat steeds vaker op zoek naar de meest interessante voorwaarden voor zijn spaargeld en deinst niet terug om hiervoor van bank te veranderen. Vlamingen zijn in dat opzicht honkvaster dan Brusselaars en Walen. Dat blijkt uit de enquête die bpost bank samen met  marktonderzoeks-bureau Profacts uitvoerde.

 

Eén Belg op drie spaart niet in 2015    

In januari organiseerde bpost bank samen met het marktonderzoeksbureau Profacts een online-enquête over sparen, waaraan meer dan 1200 Belgen hebben deelgenomen. Eerste belangrijke vaststelling is dat in 2015 minder Belgen (69% van de respondenten) van plan zijn om te sparen (in vergelijking met 77% vorig jaar) De voornaamste reden om in 2015 minder te sparen is dat er minder gezinsinkomsten verwacht worden. Gepeild naar hun motieven om te sparen, zegt de helft van de spaarders (49%) dat ze geld opzij zetten om een reserve aan te leggen voor noodgevallen en slechtere tijden.

Spaarboekje blijft met voorsprong populairste spaarvorm

Ondanks de lage rentes geven de Belgen nog steeds de voorkeur aan een veilige belegging en zijn ze van plan om in 2015 45% van hun vermogen op spaarrekeningen te plaatsen. Het spaarboekje blijft dan ook de populairste spaar- en beleggingsvorm. 57% van het Belgisch spaargeld gaat dit jaar naar spaarrekeningen, gevolgd door fiscaal voordelige vormen van pensioensparen (28%). Spaarrekeningen zijn vooral in trek bij twintigers.

Vier op tien gezinnen met spaarrekening zetten meer dan 500 euro per maand op spaarboekje

Door de economische crisis zijn we harder gaan sparen. Van de bevraagde ‘spaarboekspaarders’ geeft 42% aan maandelijks meer dan 500 euro op zijn / haar spaarrekening te plaatsen. Uit het onderzoek blijkt overigens dat in 2014 19% van de spaarders maandelijks minder dan 100 euro op zijn spaarboekje plaatst. 

62 procent van de Belgen is bereid van bank te veranderen

De helft van de bevraagden geeft aan actief op zoek te gaan naar de beste financiële oplossingen voor zijn spaargeld. Zes op tien (62%) zijn bereid om voor een betere rentevoet van bank te veranderen. Vlamingen zijn honkvaster (57%) dan Brusselaars (67%) en Walen (69%) en zijn minder snel bereid om van bank te veranderen.

Frédéric Jonnart, Directeur Sales & Marketing bpost bank: “Onze enquête bevestigt dat de Belg meer dan ooit het spaarboekje trouw blijft. Op die manier kiest hij voor een veilige oplossing die hem vrije toegang biedt tot zijn spaargeld. De spaarder is echter een consument die steeds actiever de verschillende marktvoorwaarden vergelijkt.”

 

Over de studie

De studie “Het spaargedrag van de Belg” werd tussen 23 januari en 3 februari 2015 uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Profacts, in opdracht van bpost bank. De data werden online verzameld bij een representatieve steekproef van 1214 Belgen ouder dan 18 jaar. 

 

Logo bpost bank
Logo bpost bank
Contacteer ons
Frédéric Jonnart Directeur Marketing & Sales en woordvoerder at bpost bank
Wouter Baelde Corporate Communication Manager at bpost bank
Frédéric Jonnart Directeur Marketing & Sales en woordvoerder at bpost bank
Wouter Baelde Corporate Communication Manager at bpost bank
Over bpost bank - bpost banque

bpost bank werd in 1995 opgericht onder de naam "Bank van De Post". Het is een zelfstandige Belgische bank die berust op een uniek partnershipmodel. Ze is in gelijke delen (50/50) in handen van bpost en BNP Paribas Fortis en wordt bestuurd door een onafhankelijk directiecomité. bpost bank biedt ruim één miljoen klanten op de Belgische markt bankdiensten aan. In een almaar complexere en onvoorspelbare financiële wereld vindt zij dat haar producten en diensten eenvoudig, veilig en voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom wil bpost bank een almaar eenvoudiger en veiliger bank zijn voor iedereen. Deze waarden vertalen zich in de slogan van bpost bank: “Zoveel is duidelijk”. 

"bpost bank" wordt steeds met kleine letters geschreven, ook aan het begin van een zin. De naam van de bank bestaat in de drie landstalen: bpost bank (NL), bpost banque (FR) en bpost Bank (DU).

bpost bank - bpost banque
Markiesstraat 1 bus 2 - rue du Marquis 1 bte 2
1000 Brussel - 1000 Bruxelles