Het globale brutorendement* van Tak 21 producten in 2016

bpost bank

Enkel gericht aan journalisten/professionelen

Post Optima BEST, Post Optima JUNIOR en Post Optima PENSION zijn individuele tak 21-levensverzekeringen van AG Insurance, - onderworpen aan Belgisch Recht - gecommercialiseerd door bpost bank.

Premies die gestort worden in Post Optima BEST, Post Optima JUNIOR en Post Optima PENSION genieten de gewaarborgde rentevoet die van toepassing is op het moment van storting. In 2016 schommelde deze rentevoet tussen 1,00 % en 0,25 % voor Post Optima BEST, tussen 1,00 % en 0,50 % voor Post Optima JUNIOR, en tussen 1,50 % en 1,00 % voor Post Optima PENSION.

De gewaarborgde rentevoet wordt voor 2016 aangevuld met een winstdeling, afhankelijk van de resultaten van AG Insurance. Door de toepassing van deze winstdeling bedraagt het globale brutorendement voor 2016:
2,00 %* voor Post Optima BEST
2,00 %* voor Post Optima JUNIOR
2,25 %* voor Post Optima PENSION

Premies gestort aan een hogere rentevoet dan dit globale brutorendement, genieten als rendement hun gewaarborgde rentevoet.

Raadpleeg gratis de Financiële Infofiche Levensverzekering op www.bpostbank.be voor de kenmerken en voorwaarden (instap- en uitstapkosten) van dit product.

 

* Global rendement. Kosten en taksen zijn niet inbegrepen. De vermelde rendementen hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Ze worden meegedeeld onder voorbehoud van aanvaarding door de algemene aandeelhoudersvergadering. De gewaarborgde brutorentevoeten worden voor 2016 aangevuld met een winstdeling, afhankelijk van de resultaten van AG Insurance.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

bpost bank NV (Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, BIC BPOTBEB1, IBAN BE49 0000 0007 5071), erkend onder FSMA-nr. 016.290A, treedt op als verzekeringstussenpersoon voor AG Insurance nv (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel) – RPR Brussel – BTW BE 404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Deze verzekering wordt u aangeboden via de distributiekanalen van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr. 25.275 cA-cB.

 

Contacteer ons
Frédéric Jonnart Lid Directiecomité en woordvoerder
Wouter Baelde Corporate Communication Manager
Frédéric Jonnart Lid Directiecomité en woordvoerder
Wouter Baelde Corporate Communication Manager
Over bpost bank - bpost banque

bpost bank werd in 1995 opgericht onder de naam "Bank van De Post". Het is een zelfstandige Belgische bank die berust op een uniek partnershipmodel. Ze is in gelijke delen (50/50) in handen van bpost en BNP Paribas Fortis en wordt bestuurd door een onafhankelijk directiecomité. bpost bank biedt ruim één miljoen klanten op de Belgische markt bankdiensten aan. In een almaar complexere en onvoorspelbare financiële wereld vindt zij dat haar producten en diensten eenvoudig, veilig en voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom wil bpost bank een almaar eenvoudiger en veiliger bank zijn voor iedereen. Deze waarden vertalen zich in de slogan van bpost bank: “Zoveel is duidelijk”. 

"bpost bank" wordt steeds met kleine letters geschreven, ook aan het begin van een zin. De naam van de bank bestaat in de drie landstalen: bpost bank (NL), bpost banque (FR) en bpost Bank (DU).

bpost bank - bpost banque
Markiesstraat 1 bus 2 - rue du Marquis 1 bte 2
1000 Brussel - 1000 Bruxelles