Het globale brutorendement* van Post Optima BEST bedraagt 2,75% in 2014

Post Optima Best is een individuele tak 21-levensverzekering van AG Insurance, gecommercialiseerd door bpost bank.

Premies die gestort worden in Post Optima Best genieten de gewaarborgde rentevoet die van toepassing is op het moment van storting. In 2014 schommelde deze rentevoet tussen 1,50% en 1,00%.

De gewaarborgde rentevoet wordt voor 2014 aangevuld met een winstdeling, afhankelijk van de resultaten van AG Insurance.

Dankzij deze winstdeling bedraagt het globale brutorendement voor 2014 van deze verzekering 2,75%*.

Premies gestort aan een hogere rentevoet dan dit globale brutorendement, genieten als rendement hun gewaarborgde rentevoet.

 

Een volledig overzicht van de rendementen 2014 voor de verschillende tak21-levensverzekeringen van AG Insurance die door bpost bank worden gecommercialiseerd, vindt u op www.aginsurance.be/newsroom.

Post Optima Best is een individuele levensverzekering (tak21) van AG Insurance. Raadpleeg gratis de Financiële Infofiche Levensverzekering op www.bpostbank.be voor de kenmerken en voorwaarden (instap- en uitstapkosten) van dit product.

* Globaal brutorendement onder voorbehoud van aanvaarding door de algemene aandeelhoudersvergadering van AG Insurance. De rendementen uit het verleden houden geen waarborg in, noch een beperking voor de toekomst. 

bpost bank

bpost bank werd in 1995 opgericht onder de naam "Bank van De Post". Het is een zelfstandige Belgische bank die berust op een uniek partnershipmodel. Ze is in gelijke delen (50/50) in handen van bpost en BNP Paribas Fortis en wordt bestuurd door een onafhankelijk directiecomité. bpost bank biedt ruim één miljoen klanten op de Belgische markt bankdiensten aan. In een almaar complexere en onvoorspelbare financiële wereld vindt zij dat haar producten en diensten eenvoudig, veilig en voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom wil bpost bank een almaar eenvoudiger en veiliger bank zijn voor iedereen.

"bpost bank" wordt steeds met kleine letters geschreven, ook aan het begin van een zin. De naam van de bank bestaat in de drie landstalen: bpost bank (NL), bpost banque (FR) en bpost Bank (ALL).

Contacteer ons
Frédéric Jonnart Directeur Marketing & Sales en woordvoerder at bpost bank
Wouter Baelde Corporate Communication Manager at bpost bank
Frédéric Jonnart Directeur Marketing & Sales en woordvoerder at bpost bank
Wouter Baelde Corporate Communication Manager at bpost bank
Over bpost bank - bpost banque

bpost bank werd in 1995 opgericht onder de naam "Bank van De Post". Het is een zelfstandige Belgische bank die berust op een uniek partnershipmodel. Ze is in gelijke delen (50/50) in handen van bpost en BNP Paribas Fortis en wordt bestuurd door een onafhankelijk directiecomité. bpost bank biedt ruim één miljoen klanten op de Belgische markt bankdiensten aan. In een almaar complexere en onvoorspelbare financiële wereld vindt zij dat haar producten en diensten eenvoudig, veilig en voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom wil bpost bank een almaar eenvoudiger en veiliger bank zijn voor iedereen. Deze waarden vertalen zich in de slogan van bpost bank: “Zoveel is duidelijk”. 

"bpost bank" wordt steeds met kleine letters geschreven, ook aan het begin van een zin. De naam van de bank bestaat in de drie landstalen: bpost bank (NL), bpost banque (FR) en bpost Bank (DU).

bpost bank - bpost banque
Markiesstraat 1 bus 2 - rue du Marquis 1 bte 2
1000 Brussel - 1000 Bruxelles