bpost bank verwelkomt Frank De Keyser als nieuwe CEO

De Raad van Bestuur van bpost bank heeft Frank De Keyser voorgedragen als Bestuurder en Voorzitter van het Directiecomité. Frank De Keyser zal David Moucheron opvolgen, die sinds 1 september bpost bank verlaten heeft. De benoeming zal in voege treden na de goedkeuring van de Europese Centrale Bank.

Frank De Keyser (1957) studeerde in 1980 af als burgerlijk ingenieur aan de Rijksuniversiteit Gent. Hij startte zijn loopbaan op de regionale hoofdzetel van Generale Bank in Aalst, als verantwoordelijke van Marketing en Organisatie, om vervolgens diverse functies binnen Generale Bank, Fortis Bank en vervolgens BNP Paribas Fortis uit te oefenen. Van 2009 tot 2015 was Frank De Keyser achtereenvolgens General Manager Private Banking Belgium en General Manager End-to-End Engineering & Change.

Dankzij zijn jarenlange ervaring in zowel financiële, operationele als commerciële diensten, beschikt Frank De Keyser over een brede kennis van de banksector in het algemeen en retail banking in het bijzonder.

Frank De Keyser is gehuwd, en is vader van 3 zonen.

Frank De Keyser: “Het is voor mij een eer om bpost bank te vervoegen. Dankzij een uitgebreid netwerk van meer dan 660 postkantoren en sterke waarden als eenvoud en nabijheid, is bpost bank erin geslaagd de afgelopen 20 jaar uit te groeien tot een bank die meetelt op de Belgische markt. Ik kijk ernaar uit om samen met het bpost bank team verder te werken op dit positieve elan en te bouwen aan het verdere succes van bpost bank.”

Marc Huybrechts, voorzitter van de Raad van Bestuur van bpost bank: “Ik ben verheugd dat Frank De Keyser werd voorgedragen als voorzitter van het Directiecomité van bpost bank. We zijn ervan overtuigd dat zijn jarenlange en brede ervaring binnen de structuur van BNP Paribas Fortis, en in het bijzonder Retail banking, van hem de geschikte persoon maakt om de sterke ontwikkeling die bpost bank de laatste jaren heeft gekend verder te zetten.” 

Contacteer ons
Frédéric Jonnart Directeur Marketing & Sales en woordvoerder at bpost bank
Wouter Baelde Corporate Communication Manager at bpost bank
Frédéric Jonnart Directeur Marketing & Sales en woordvoerder at bpost bank
Wouter Baelde Corporate Communication Manager at bpost bank
Over bpost bank - bpost banque

bpost bank werd in 1995 opgericht onder de naam "Bank van De Post". Het is een zelfstandige Belgische bank die berust op een uniek partnershipmodel. Ze is in gelijke delen (50/50) in handen van bpost en BNP Paribas Fortis en wordt bestuurd door een onafhankelijk directiecomité. bpost bank biedt ruim één miljoen klanten op de Belgische markt bankdiensten aan. In een almaar complexere en onvoorspelbare financiële wereld vindt zij dat haar producten en diensten eenvoudig, veilig en voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom wil bpost bank een almaar eenvoudiger en veiliger bank zijn voor iedereen. Deze waarden vertalen zich in de slogan van bpost bank: “Zoveel is duidelijk”. 

"bpost bank" wordt steeds met kleine letters geschreven, ook aan het begin van een zin. De naam van de bank bestaat in de drie landstalen: bpost bank (NL), bpost banque (FR) en bpost Bank (DU).

bpost bank - bpost banque
Markiesstraat 1 bus 2 - rue du Marquis 1 bte 2
1000 Brussel - 1000 Bruxelles