bpost bank lanceert voor het eerst hypothecaire leningen in postkantoren

Eén jaar na de overname van kredietverlener Krefima en na een succesvolle testfase in 14 kantoren, lanceert bpost bank een gamma toegankelijke en flexibele woonkredieten in 68 postkantoren. Voor het eerst in België kunnen kopers, bouwers en verbouwers hypothecaire leningen afsluiten in hun postkantoor. Ze kunnen kiezen uit verschillende kredietformules met vaste en variabele rentevoeten. Trouw aan de waarden van bpost bank zijn de hypothecaire kredieten beschikbaar voor iedereen. Dus ook voor klanten van andere banken en zonder de verplichting om een zichtrekening te openen bij bpost bank. Bovendien is het mogelijk om tot 100% van het bedrag te lenen. Tegen september 2016 zal de consument een woonkrediet van bpost bank kunnen afsluiten in 160 postkantoren, verspreid over heel België.

Een hypothecair krediet voor iedereen

Lenen om een eigen woning te kopen, te bouwen of te verbouwen, kan vanaf nu ook in de postkantoren. Klanten krijgen er persoonlijk advies van bankadviseurs die hen reeds bij het eerste bezoek een gedetailleerd voorstel doen op maat van hun project en financiële situatie. Iedereen is welkom. Wie een hypothecair krediet afsluit bij bpost bank, is niet verplicht om reeds klant te zijn of zelfs een zichtrekening openen is geen verplichting. Daarenboven engageert bpost bank zich om een kredietaanvraag binnen de 48 uur te evalueren. bpost bank geeft de mogelijkheid om tot 100% van de waarde van het eigendom te kunnen lenen.

Duidelijke, eenvoudige en voordelige kredietoplossingen

Om een woonkrediet af te sluiten, moeten mensen zich vaak een weg zien te banen door een complex aanbod. Dikwijks zijn er ook verborgen verplichtingen en voorwaarden verbonden aan de rentes die andere banken beloven. bpost bank wil het haar klanten daarentegen duidelijk maken met een aanbod vaste en variabele kredietformules, zonder de klant te verplichten ook een rekening te openen of gebruik te maken van andere financiële producten.

De oplossingen met een vaste rente gedurende de hele looptijd, bieden in tijden van historisch lage rentevoeten een grote zekerheid. Leners betalen elke maand hetzelfde bedrag terug.

De formules met variabele rentevoet bieden de voordeligste interest. De rentevoet wordt jaarlijks, om de 5 of om de 10 jaar neerwaarts of opwaarts herzien, in functie van de evoluties op de financiële markt. bpost bank maakt het bovendien mogelijk om het volledig bedrag te lenen. Iets wat vandaag bij veel banken niet meer kan.

Krefima expertise

bpost bank is de laatste jaren uitgegroeid tot een speler die meetelt op de Belgische markt met meer dan 1 miljoen klanten. Na de eerdere succesvolle uitbouw van een volledig gamma producten voor het dagelijkse bankieren, sparen en beleggen, zette bpost bank vorig jaar een belangrijke stap in de uitbouw van haar kredietactiviteiten met de overname van de kredietmaatschappij Krefima. Dankzij de nauwe samenwerking met haar nieuwe dochteronderneming als kredietgever, kan bpost bank haar klanten voortaan dus ook een gamma zeer competitieve kredietoplossingen aanbieden.

Ambitieuze doelstellingen

Met de lancering van een gamma woonkredieten en de verdere ontwikkeling van haar dochteronderneming Krefima heeft bpost bank de ambitie een belangrijke speler te worden op de kredietmarkt voor particulieren.  Tegen 2019 mikt bpost bank op een marktaandeel van 10% op de makelaarsmarkt en moet 25% van de activa van de bank - zo’n 2,7 miljard Euro - bestaan uit hypothecaire kredieten.

bpost nv van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel, RPR Brussel 0214.596.464 treedt op als kredietbemiddelaar voor Krefima nv. Onder voorbehoud van aanvaarding door Krefima nv, kredietgever, Markiesstraat 1/2, 1000 Brussel, RPR Brussel 0599.790.590. De overeenkomsten hypothecaire krediet worden overgedragen aan bpost bank nv, Markiesstraat 1/2 , 1000 Brussel, RPR Brussel 0456.038.471. 

logo bpost bank
logo bpost bank
Contacteer ons
Frédéric Jonnart Lid Directiecomité en woordvoerder
Wouter Baelde Corporate Communication Manager
Frédéric Jonnart Lid Directiecomité en woordvoerder
Wouter Baelde Corporate Communication Manager
Over bpost bank - bpost banque

bpost bank werd in 1995 opgericht onder de naam "Bank van De Post". Het is een zelfstandige Belgische bank die berust op een uniek partnershipmodel. Ze is in gelijke delen (50/50) in handen van bpost en BNP Paribas Fortis en wordt bestuurd door een onafhankelijk directiecomité. bpost bank biedt ruim één miljoen klanten op de Belgische markt bankdiensten aan. In een almaar complexere en onvoorspelbare financiële wereld vindt zij dat haar producten en diensten eenvoudig, veilig en voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom wil bpost bank een almaar eenvoudiger en veiliger bank zijn voor iedereen. Deze waarden vertalen zich in de slogan van bpost bank: “Zoveel is duidelijk”. 

"bpost bank" wordt steeds met kleine letters geschreven, ook aan het begin van een zin. De naam van de bank bestaat in de drie landstalen: bpost bank (NL), bpost banque (FR) en bpost Bank (DU).

bpost bank - bpost banque
Markiesstraat 1 bus 2 - rue du Marquis 1 bte 2
1000 Brussel - 1000 Bruxelles