Belgische (groot)ouders bezorgd over financiële toekomst (klein)kinderen

Belgische ouders maken zich zorgen over de financiële toekomst van hun kinderen en sparen maandelijks 20 euro meer dan in 2013. Andere opmerkelijke resultaten van de grote spaarenquête uitgevoerd door iVox in opdracht van bpost bank zijn:

  • 7 op de 10 ouders en 3 op 10 grootouders sparen voor (klein)kinderen.
  • Ouders sparen maandelijks 46 euro per kind, grootouders 36 euro per kleinkind.
  • Belg wil 10.000 euro bijeen gespaard hebben tegen 18de verjaardag (klein)kind.
  • Helft van de ouders en 4 op de 10 grootouders somber over financiële toekomst (klein)kinderen.
  • Spaarrekening populairste spaarvorm bij ouders en grootouders. 

Ouders sparen 46 euro per maand, grootouders 36 euro per (klein)kind

Zeven op de tien (73%) Belgische ouders en bijna drie op de tien (28%) Belgische grootouders spaart voor hun kinderen of kleinkinderen. Dat blijkt uit een enquête bij 1.000 Belgen die onderzoeksbureau iVOX uitvoerde in opdracht van bpost bank. Opmerkelijk is dat er in 2016 hogere bedragen bijeen gespaard worden dan in 2013. Ouders sparen vandaag gemiddeld 46 euro per maand per kind, grootouders 36 euro per kleinkind. In 2013 was dat zowel voor ouders als voor grootouders slechts 25 euro.

Acht op de tien ouders (78%) en grootouders (84%) sparen vanaf de geboorte van hun kind of kleinkind. Ze doen dat bovendien met een duidelijk doel voor ogen, namelijk een spaarpot van 10.000 euro bijeen sparen tegen hun 18de verjaardag.

Ouders pessimistisch over de toekomst van hun kinderen

Opvallend is dat de perceptie die ouders en grootouders hebben over hun spaargedrag, verschilt van de werkelijkheid. 1 op de 5 geeft namelijk aan dat hij of zij minder kan sparen dan vroeger. Terwijl uit het onderzoek net blijkt dat ze vandaag grotere bedragen kunnen sparen dan 3 jaar geleden. 

Bovendien verklaart de helft van de bevraagde ouders (49%) en vier op de tien grootouders (41%) het gevoel te hebben dat hun kinderen of kleinkinderen het slechter zullen hebben dan zijzelf. Mogelijk is dit pessimisme een verklaring voor het feit dat (groot)ouders nu hogere bedragen sparen. En dat ze aangeven dat ze eigenlijk nog meer zouden willen sparen dan ze eigenlijk kunnen.

Sparen voor een huis en studies

Ouders sparen vandaag vooral om hun kinderen te helpen bij de aankoop van een woning (63%), terwijl grootouders de aankoop van een woning (45%) even belangrijk vinden als de financiering van de studies (45%). Bij ouders staan de studies op de tweede plaats (47%). Opvallend, vooral jonge ouders (18-34 jaar) geven aan dat ze sparen voor een huis voor hun kinderen.

Spaarrekening nog altijd nr. 1, ondanks lage rente

Ondanks de historisch lage rentes, blijft sparen via een traditionele spaarrekening erg populair. Maar liefst negen op de tien (86%) sparende ouders en zes op de tien (61%) sparende grootouders geven aan dat ze gebruik maken van een spaarrekening. Ze doen dat omdat de alternatieven geen vertrouwen bieden (31% bij ouders, 46% bij grootouders) of omdat men er onvoldoende kennis over heeft (31% bij ouders, 23% bij grootouders).

 

Over het onderzoek:

De studie ‘Het spaargedrag van Belgische ouders en grootouders’ werd tussen 25 juli en 1 augustus 2016 uitgevoerd door marktonderzoeksbureau iVOX, in opdracht van bpost bank. De data werden online verzameld bij een representatieve steekproef van 1.000 Belgen. 

Contacteer ons
Frédéric Jonnart Lid Directiecomité en woordvoerder
Wouter Baelde Corporate Communication Manager
Frédéric Jonnart Lid Directiecomité en woordvoerder
Wouter Baelde Corporate Communication Manager
Over bpost bank - bpost banque

bpost bank werd in 1995 opgericht onder de naam "Bank van De Post". Het is een zelfstandige Belgische bank die berust op een uniek partnershipmodel. Ze is in gelijke delen (50/50) in handen van bpost en BNP Paribas Fortis en wordt bestuurd door een onafhankelijk directiecomité. bpost bank biedt ruim één miljoen klanten op de Belgische markt bankdiensten aan. In een almaar complexere en onvoorspelbare financiële wereld vindt zij dat haar producten en diensten eenvoudig, veilig en voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom wil bpost bank een almaar eenvoudiger en veiliger bank zijn voor iedereen. Deze waarden vertalen zich in de slogan van bpost bank: “Zoveel is duidelijk”. 

"bpost bank" wordt steeds met kleine letters geschreven, ook aan het begin van een zin. De naam van de bank bestaat in de drie landstalen: bpost bank (NL), bpost banque (FR) en bpost Bank (DU).

bpost bank - bpost banque
Markiesstraat 1 bus 2 - rue du Marquis 1 bte 2
1000 Brussel - 1000 Bruxelles