Belgische Generatie Z spaart gemiddeld 1.050 euro per jaar

bpost bank peilt naar het spaargedrag van 600 Belgische jongeren en hun ouders

Belgische jongeren verdienen en krijgen gemiddeld 2.569 euro per jaar; 41% van dat bedrag of 1.050 euro wordt gespaard. De rest van hun geld gaat voornamelijk naar kleren, uitgaan en een smartphone. Zes op de tien jongeren hebben ook ouders die voor hen sparen en verwachten tegen hun 25ste verjaardag minstens 10.000 euro te ontvangen. Deze cijfers komen uit de enquête die onderzoeksbureau iVOX uitvoerde in opdracht van bpost bank bij 600 thuiswonende jongeren tussen 12 en 25 jaar. De voornaamste resultaten van het onderzoek zijn:

  • 92% van de jongeren tussen 12 en 25 jaar heeft in de afgelopen 12 maanden over eigen geld kunnen beschikken. Het gaat gemiddeld over 2.569 euro per jaar.
  • 70% van dat bedrag hebben ze zelf verdiend, de rest kregen ze van ouders en grootouders.
  • 7 op de 10 jongeren die geld verdienen of krijgen, zetten 41% van dat geld (gemiddeld 1.050 euro per jaar) opzij.
  • Bijna 9 op de 10 (86%) spaart via een spaarrekening.
  • 30% van de jongeren spaart zonder specifiek doel. Een woning, reizen, een smartphone, kleren en een auto zijn de populairste spaardoelen.
  • 59% van de jongeren heeft ouders die meesparen, vooral voor later.
  • Jongeren verwachten dat hun ouders tegen hun 25ste minstens 10.000 euro voor hen hebben gespaard.

Jongeren verdienen ruim twee keer meer dan dat ze krijgen

Maar liefst 92% van de ondervraagde jongeren kon in de afgelopen 12 maanden over eigen geld beschikken. Gemiddeld gaat het om 2.569 euro per jaar. 70% van dat bedrag - 1.810 euro - hebben de jongeren zelf verdiend, de overige 30% - 759 euro - kregen ze onder de vorm van zakgeld van ouders en grootouders. Anders gezegd: jongeren verdienen ruim twee keer meer dan dat ze krijgen.

Bijna de helft van de jongeren verdienen geld dankzij een vakantiejob (44%), bijna een derde (29%) heeft al vast werk. Anderen doen klusjes in huis (21%), werken tijdens het weekend (16%) of klussen bij in de familiezaak (6%).

Generatie Z gaat bewust om met geld en spaart

De meeste jongeren geven aan dat ze het wel degelijk belangrijk vinden om te sparen. Bijna driekwart (70%) van de jongeren die geld verdienen of krijgen, spaart ook. Gemiddeld zetten ze 41% - 1.050 euro - van het totale bedrag dat ze ter beschikking hebben opzij. Wat ze niet sparen wordt voornamelijk opgemaakt aan kleren en uitgaan. Zij die niet sparen, geven hun geld liever uit of vinden dat ze te weinig hebben om te sparen.

Frédéric Jonnart, Directeur Sales & Marketing bpost bank: “Jongeren zien duidelijk het belang in van sparen. Maar het valt op dat 30% aangeeft dat ze sparen zonder specifiek doel. Een kleinere groep, 21% van de jongeren, spaart om later een huis of appartement te kunnen kopen. Belgische jongeren blijken dus net als hun ouders en grootouders ook al een baksteen in de maag te hebben. Andere redenen zijn meer gericht op plezier op korte termijn, zoals reizen (16%), de aankoop van een smartphone (14%), kleren (13%) of een auto (11%).

Ondanks de lage spaarrente, zet 86% van de jongeren het geld dat ze niet meteen uitgeven op een spaarrekening. 26% gebruikt een spaarpot en 11% houdt het gewoon bij in de portefeuille. Slechts 6% waagt zich al aan beleggen. En een nog kleinere minderheid (2%) vraagt hun ouders om het geld bij te houden.

Ouders sparen voor hun kinderen

6 op de 10 (59%) jongeren hebben ouders die ook voor hen sparen. Dat doen ze vooral op een spaarrekening die op naam van de kinderen staat (63%). 28% van de sparende ouders doet dit via een rekening op eigen naam. In mindere mate investeren ouders voor hun kinderen in beleggingen (18%) en vastgoed (5%). De ouders die sparen voor hun kinderen, leggen jaarlijks gemiddeld 912 euro aan de kant voor hun oogappels.

Frédéric Jonnart: “9 op de 10 (92%) jongeren zijn blij met wat hun ouders voor hen sparen. Al zien we wel verschillen tussen waarvoor de ouders sparen en waarvoor de jongeren zouden willen dat hun ouders sparen. Ouders sparen het vaakst voor de lange termijn: voor de aankoop van een woning, een auto of studies. Hoewel jongeren het daar grotendeels mee eens zijn, zouden ze toch graag willen dat hun ouders ook meer sparen om hun kinderen toe te laten op reis te gaan, kleren of elektronica te kopen. Helaas voor hen mag slechts de helft (47%) van de jongeren kiezen wat ze doen met het geld dat hun ouders voor hen sparen.” 

Pessimistisch over de toekomst

De meeste jongeren (81%) mogen overigens pas op een bepaalde leeftijd over het door hun ouders gespaarde geld beschikken. Jongeren verwachten dat hun ouders tegen hun 25ste verjaardag tussen de 10.000 en 20.000 euro voor hen bijeengespaard zullen hebben. Geld dat ze denken hard nodig te hebben, want slechts een derde (34%) van de jongeren is ervan overtuigd dat ze het later financieel beter zullen hebben dan hun ouders.

 

Over het onderzoek

De studie ‘Het spaargedrag van Belgische jongeren en hun ouders en grootouders’ werd tussen 28 juli en 22 augustus 2017 uitgevoerd door marktonderzoeksbureau iVOX, in opdracht van bpost bank. Er werden 600 thuiswonende jongeren tussen 12 en 25 jaar ondervraagd. De steekproef is representatief naar taal, leeftijd, geslacht en opleidingsniveau van de ouders.

Contacteer ons
Frédéric Jonnart Lid Directiecomité en woordvoerder
Wouter Baelde Corporate Communication Manager
Frédéric Jonnart Lid Directiecomité en woordvoerder
Wouter Baelde Corporate Communication Manager
Over bpost bank - bpost banque

bpost bank werd in 1995 opgericht onder de naam "Bank van De Post". Het is een zelfstandige Belgische bank die berust op een uniek partnershipmodel. Ze is in gelijke delen (50/50) in handen van bpost en BNP Paribas Fortis en wordt bestuurd door een onafhankelijk directiecomité. bpost bank biedt ruim één miljoen klanten op de Belgische markt bankdiensten aan. In een almaar complexere en onvoorspelbare financiële wereld vindt zij dat haar producten en diensten eenvoudig, veilig en voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom wil bpost bank een almaar eenvoudiger en veiliger bank zijn voor iedereen. Deze waarden vertalen zich in de slogan van bpost bank: “Zoveel is duidelijk”. 

"bpost bank" wordt steeds met kleine letters geschreven, ook aan het begin van een zin. De naam van de bank bestaat in de drie landstalen: bpost bank (NL), bpost banque (FR) en bpost Bank (DU).

bpost bank - bpost banque
Markiesstraat 1 bus 2 - rue du Marquis 1 bte 2
1000 Brussel - 1000 Bruxelles